Snaptun's Private Dagpleje

HUMLEBIEN

- ET TRYGT STED AT VÆRE

Tilsyn

 

Som privat dagplejer er jeg godkendt af Hedensted kommune på samme vilkår som de kommunale dagplejere.

 

Kommunen indhenter straffeattester samt børneattester på alle i husstanden samt mine vikarer.

 

Der er tilsyn af kommunens dagpleje pædagog både uanmeldte og anmeldte tilsyn som skal sikre at jeg levere pasningi høj kvalitet og under trygge og sikre rammer .

 

Mine vikarer er

  1. Bent min mand
  2. Cathrine vores voksne datter
  3. Lotte som er min tidligere gode kollega som kommer her jævnligt så jeres barn er tryg ved hende

HUMLEBIEN v/ Gitte Fink Tlf. 20447498 Mail: gittefink@snaptun.dk Snaptunvej 53, 7130 Juelsminde