Tilsyn

Snaptun's Private Pasningsordning.

HUMLEBIEN

- ET TRYGT STED AT VÆRE

Tilsyn

 

Som privat pasningsordning er jeg godkendt af Hedensted kommune på samme vilkår som de kommunale dagplejere.

 

Kommunen indhenter straffeattester samt børneattester på alle i husstanden samt mine vikarer.

 

Der er tilsyn af kommunens dagpleje pædagog både uanmeldte og anmeldte tilsyn som skal sikre at jeg levere pasningi høj kvalitet og under trygge og sikre rammer .

 

Mine vikarer er

  1. Bent min mand som også er børnepasser
  2. Cathrine vores voksne datter

HUMLEBIEN v/ Gitte Fink Tlf. 20447498 Mail: gittefink@snaptun.dk Snaptunvej 53, 7130 Juelsminde